Hösten 2011 blev vi ISO certifierade i Miljö, Kvalitet, Trafiksäkerhet och Arbetsmiljö vilket vi är mycket stolta över.

Tillsammans med vår egen Kvalitetspolicy borgar vi för att de transporter vi utför sker på ett sådant sätt att Kvalitet och Säkerhet sätts i första rummet. Ett målmedvetet kvalitetstänkande från första kontakt till avslutad transport genomsyrar vår verksamhet. Våra policys hittar du nedan.

Inga transporter sker utan påverkan på miljön. Vi eftersträvar att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt genom val av miljöklassat drivmedel, miljögodkända däck, ett optimalt utnyttjande av lastkapaciteten i kombination med få mil samt miljötänkande vid nyanskaffning av fordon.

Har Du frågor och funderingar kring Rosenlunds Åkeri’s Kvalitets- och Miljöarbete, kontakta gärna oss.

Våra policys hittar du här: