Vårt läge utmed E4 på Torsvik är idealiskt för att kunna erbjuda olika terminaluppdrag. Allt från en pall för omlastning till längre lagringsuppdrag. Vi förfogar över 30000m2 lageryta.

För mer information kontakta Kenneth via telefon Tele: 036 345130 alt mail: kenneth@rosenlundsakeri.se.

– 30000m2 lageryta
– Inomhuslossning
– 3PL
– Kort och långtidslagring
– Dygnet runt bemanning*

*Öppet Söndag 18:00 -Lördag 05:00.